Dager
Timer
Min.
Sek.


GDPR-MAKULERING

Fra 20. juli 2018 gjelder EUs nye personvernforordning (GDPR)

Din virksomhet er nå berørt av de nye reglene

Vi makulerer dine dokumenter etter EUs nye regler.
Din virksomhet får godkjent dokumentasjon på sikker sletting.

Kontakt Makulering AS i dag: 400 07 989  |  post@makulering.no

Mer om GDPR

Les mer om...

Kontakt ossVi forklarer fremgangsmåten.

Your Place or Mine?Makulering hos oss eller på stedet hos deg.

MakuleringDine sensitive data blir makulert etter EUs nye regler.

SlettesertifikatVirksomheten din får EU-godkjent dokumentasjon på makulering.

Kontakt Makulering AS

Ta kontakt med oss

Etter de nye GDPR-reglene må din virksomhet kunne dokumentere en lovpålagt skriftlig avtale om destruksjon av sensitiv informasjon . Ta kontakt med Makulering AS nå for kostnadsfritt tilbud på avtale om papirmakulering.

Makulering AS er en avdeling av Data-Secure AS. All håndtering av sensitivt materiale blir håndtert av sertifisert personale. Hele prosessen fra avhenting til utført destruksjon blir dokumentert og følger EUs nye personvernsregler.

  • Makulering AS
    Rolvsbuktveien 17
    1364 Fornebu
  • Telefon +47 400 07 989
  • E-post: post@makulering.no
  • Web: www.makulering.no
Makulering AS på-stedet sletting

Your place or mine?

Informasjon som skal makuleres kan være gradert eller av særlig sensitiv art. I disse tilfellene rykker vi ut med våre mobile enheter og foretar makulering på stedet hos oppdragsgiver.

Dette sikrer at materiale som er underlagt lovverket ikke forlater kundens lokaler, og det kan utstedes slettesertifikater for gradert materiale. All informasjon behandles på strengeste måte etter retningslinjer fra GDPR, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og NATO. Våre operatører er sikkerhetsklarert for å kunne behandle informasjon til og med nivå "Hemmelig".

Hvordan blir dine data makulert?

Makulering AS og våre operatører har landets høyeste offentlige sikkerhetsklarering for destruksjon av sensitivt og gradert materiale.
Papirmakulering

PAPIRMAKULERING Det finnes mange returordninger for papir. Hvordan kan vi være sikre på at papiret ikke kommer på avveie eller leses av andre?

Makulering A/S kutter dokumentene på langs og på tvers i ulike størrelser etter GDPR og Sikkerhetslovens bestemmelser. For nivå "Hemmelig" vil våre makuleringsmaskiner kutte papiret helt ned i millimetersmå fragmenter.

Containere

INNSAMLINGSCONTAINERE Mange velger å bruke Makulering AS sine spesielle innsamlingscontainere for papir som skal til makulering.

Containerne er låsbare og oppbevares i egnet rom på innsamlingsstedet. Dette gjør det lett for den enkelte å kvitte seg med papirinformasjon i nærheten av arbeidsstedet.

Papirmakulering

SPESIALTRANSPORT I samarbeid med vårt moderfirma Data-Secure AS blir innsamlings-containerne hentet regelmessig eller etter behov, og fraktet med spesialtransport til makuleringsstedet.

Våre operatører er sikkerhetsklarert for å kunne behandle informasjon til og med nivå "Hemmelig".

Makulering AS Fornebu

KONTROLLERT TRANSPORT TIL MAKULERING AS, FORNEBU Materiale blir hentet hos kunden, transportert til Makulering AS på Fornebu og destruert i egne, godkjente industrielle makuleringsmaskiner. Transporten utføres av godkjente, sikkerhetsklarerte operatører i våre egne biler.

Transport til forbrenningsanlegg

TRANSPORT TIL FORBRENNING OG GJENVINNING Materiale transporteres av sikkerhetsklarert personell fra kunden direkte til forbrenning og gjenvinning hos NSM-godkjent gjenvinningsanlegg.

Store kvanta papir transporteres i store varebiler eller lastebiler.

På-stedet makulering

PÅ-STEDET MAKULERING FOR SENSITIVT MATERIALE For særlig sensitivt eller gradert materiale blir makuleringen foretatt på stedet med Makulering AS' mobile makuleringsenheter. Papir blir krysskuttet til millimeterstore biter - en metode som er godkjent av nasjonale og internasjonale kontrollmyndigheter.

Sletting av hardware

HVA MED ANDRE LAGRINGSMEDIER? Det nye GDPR-reglementet skiller ikke mellom lagring av personaldata på papir eller andre lagringsmedier.

Gjennom moderfirmaet vårt, Data-Secure AS tilbyr vi fullstending, godkjent og dokumentert sletting av alle typer lagringsmedier.

Godkjent dokumentasjon

Makulering AS utsteder godkjent Slettesertifikat, Slettebevis og Miljøsertifikat.
I disse GDPR-tider er avgjørende å kunne dokumentere at sensitivt materiale er forsvarlig destruert på en sikker og miljøvennlig måte.
SLETTESERTIFIKAT

SLETTESERTIFIKAT FOR GRADERT MATERIALESlettesertifikat utstedes etter godkjent destruksjon av gradert materiale. Slik destruksjon foregår hos oppdragsgiver, og udestruert data forlater aldri opprinnelig lagringssted. Slettesertifikatet påføres materialets sporingsinformasjon.

SLETTEBEVIS

SLETTEBEVIS FOR UGRADERT MATERIALESlettebevis utstedes for ugradert og annet materiale som destrueres hos Makulering AS eller våre samarbeidspartnere. Det er din dokumentasjon på dine data er slettet etter Norges strengeste standard for ugraderte opplysninger.

MILJØSERTIFIKAT

MILJØSERTIFIKATEttersom mengden destruerte lagringsmedier øker, blir det stadig viktigere å kunne dokumentere at avfallet blir ivaretatt på en miljøvennlig måte. Vårt Miljøsertifikat garanterer deg at vi behandler ditt avfall på forskriftsmessig måte, med minimal belastning for miljøet.